ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
ประเทศจีน โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

โครงสร้างการติดตั้งแบบยืดหยุ่น GQ-FL, ตัวยึด PV แบบยืดหยุ่น, ต้นทุนต่ำ, ความต้านทานลมแรง, ติดตั้งง่าย

ระยะห่างช่วงสูงสุด: 40 ม
จำนวนส่วนประกอบที่ติดตั้งได้: 300 ชิ้นต่อแถว
ความโน้มเอียงสูงสุด: 25°
1