ประเทศจีน GQ-T ตําแหน่งควบคุมอิสระ พานิล PV การติดตั้งพราคเกต

GQ-T ตําแหน่งควบคุมอิสระ พานิล PV การติดตั้งพราคเกต

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T Pv การติดตั้งบราคเกตติดตามที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

GQ-T Pv การติดตั้งบราคเกตติดตามที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน หน่วยควบคุมติดตามอิสระที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

หน่วยควบคุมติดตามอิสระที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T Multi Point Support Tracking Bracket ที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

GQ-T Multi Point Support Tracking Bracket ที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ระบบติดตามอิสระของพับติดตั้ง PV โซลาร์

GQ-T ระบบติดตามอิสระของพับติดตั้ง PV โซลาร์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน ขายึดแผง PV GQ-T ติดตามการเคลื่อนไหวพร้อมกับดวงอาทิตย์

ขายึดแผง PV GQ-T ติดตามการเคลื่อนไหวพร้อมกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ระบบติดตามอิสระแถวเดียวที่เคลื่อนที่พร้อมกับดวงอาทิตย์

GQ-T ระบบติดตามอิสระแถวเดียวที่เคลื่อนที่พร้อมกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T PV Panel การติดตั้งบราคเกตติดตามที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

GQ-T PV Panel การติดตั้งบราคเกตติดตามที่เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T To Sun Tracker System แถวเดียว

GQ-T To Sun Tracker System แถวเดียว

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T Tracking Bracket เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

GQ-T Tracking Bracket เคลื่อนไหวกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
1 2