ประเทศจีน GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T วงล้อติดตามซีรีส์พระอาทิตย์ขึ้น

GQ-T วงล้อติดตามซีรีส์พระอาทิตย์ขึ้น

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ตัวยึดติดตามซีรีส์ Chaoyang

GQ-T ตัวยึดติดตามซีรีส์ Chaoyang

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ตัวยึดติดตามซีรีส์ Chaoyang

GQ-T ตัวยึดติดตามซีรีส์ Chaoyang

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ไปยังระบบ Sun Tracker, ตัวยึด PV แบบติดตั้งภาคพื้นดิน

GQ-T ไปยังระบบ Sun Tracker, ตัวยึด PV แบบติดตั้งภาคพื้นดิน

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ไปยังระบบ Sun Tracker, ตัวยึด PV แบบติดตั้งภาคพื้นดิน

GQ-T ไปยังระบบ Sun Tracker, ตัวยึด PV แบบติดตั้งภาคพื้นดิน

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T To Sun Tracker System, ระบบติดตามอิสระแถวเดียว, เสถียรภาพดีเยี่ยม

GQ-T To Sun Tracker System, ระบบติดตามอิสระแถวเดียว, เสถียรภาพดีเยี่ยม

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
ประเทศจีน GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

GQ-T ตัวยึดติดตามที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับดวงอาทิตย์

แบบฟอร์มการติดตาม: ระบบติดตามอิสระแถวเดียว
ความจุตัวติดตาม: มากถึง 120 ส่วนประกอบ
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟหลัก/สตริง
1